การทดลองซ้ำในผู้ป่วยโควิด 19

1 post / 0 new
SPINIX
Offline
Last seen: 1 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
Joined: 22 มี.ค. 2022 - 13:24
การทดลองซ้ำในผู้ป่วยโควิด 19

กิจกรรมของ บาคาร่าออนไลน์ Myeloperoxidase (MPO) ในเนื้อเยื่อที่เก็บรวบรวมทั้งหมดถูกกำหนดหา ส่วนเนื้อเยื่อถูกทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย T-PER® (Thermo Fisher Scientific) และหมุนเหวี่ยงที่ 10,000 รอบต่อนาทีที่ 4°C จากนั้นโฮโมจีเนตถูกบ่มในหลุมของเพลต 96 หลุมที่ 37°C ด้วยเตตระเมทิลเบนซิดีน 4.2 มิลลิโมลาร์ (เซอร์วา, ไฮเดลเบิร์ก, เยอรมนี), 2.5 มิลลิโมลาร์ ซิเตรต, 5 มิลลิโมลาร์ NaH 2 PO 4และ 1.18 มิลลิโมลาร์ H 2 O 2 pH 5.0 ที่ ปริมาตรสุดท้าย 150 ไมโครลิตร หลังจากผ่านไป 5 นาที ปฏิกิริยาถูกยกเลิกโดยการเพิ่ม 50 มล. 0.18 MH 2 SO 4 การดูดกลืนแสงถูกอ่านที่ 450 นาโนเมตรเทียบกับหลุมเปล่า ผลลัพธ์ถูกปรับสำหรับปริมาณโปรตีนตัวอย่างเนื้อเยื่อในการสอบวิเคราะห์แบรดฟอร์ด (ซิกมา-อัลดริช) และพวกมันถูกแสดงเป็นหน่วย MPO/มก. โปรตีน/กรัม

การทดลองซ้ำในหนูที่ได้รับนอกเหนือจากพลาสมา iv: (i) 100 ไมโครลิตร sc ของ 0.9% NaCl และ 100 ไมโครลิตรในช่องท้อง (ip) ของ 0.9% NaCl; (ii) 100 μL sc ของ 10 มก./กก. anakinra (Swedish Orphan Biovitrum, Stockholm, Sweden) และ 100 μL ip ที่ 0.9% NaCl; (iii) 100 μL sc ของ 0.9% NaCl และ 100 μL ip ที่ 2.5 มก./กก. dexamethasone [ 6 ] (Sigma-Aldrich); หรือ (iv) 100 µL sc ของ 10 มก./กก. anakinra และ 100 µL ip ของ dexamethasone 2.5 มก./กก. วันละครั้งเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ในชุดการทดลองที่แตกต่างกัน หนูได้รับนอกเหนือจากพลาสมา iv: (i) 100 ไมโครลิตร ip 0.9% NaCl; (ii) 100 ไมโครลิตร ip ของ 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร [ 4], แอนติบอดีต้าน IL-1α Flo1-2a หรือแอนติบอดี IL-1α ของมนุษย์ XB2001 หรือกลุ่มควบคุมไอโซไทป์ของหนู (XBiotech, Austin, TX, USA) ในการทดลองที่แยกกัน หนูได้รับ 1 ชั่วโมงก่อนในแต่ละวันของการรักษาด้วย iv ด้วยพลาสมาจากผู้ป่วยที่มี ARDS จาก COVID-19 ip ทั้ง N/S 0.9% หรือ 1.5 มก./กก. ของ MRP8/14 (S100A8/A9) Chicken Polyclonal Antibody ( ออริจีน, ร็อกวิลล์, แมรี่แลนด์, สหรัฐอเมริกา). ขนาดยาของ MRP8/14 (S100A8/A9) Chicken Polyclonal Antibody ถูกเลือกโดยการทดลองก่อนหน้านี้

ส่วนของปอดถูกตรึงด้วยฟอร์มาลินและฝังอยู่ในพาราฟินและส่วนเนื้อเยื่อถูกย้อมด้วยฮีมาทอกซิลินและอีโอซิน พยาธิวิทยาของปอดได้คะแนนจาก 0 ถึง 3 สำหรับระดับการแทรกซึมของนิวโทรฟิลในถุงลมและในช่องว่างระหว่างคั่น และสำหรับระดับความหนาของผนังกั้นผนังโพรงจมูกโดยใช้การให้คะแนนที่แนะนำโดย Aeffner [ 5 ] การให้คะแนนของตัวอย่างเนื้อเยื่อแต่ละชิ้นแสดงถึงคะแนนรวมของสนามพลังจุลภาคสูงที่แตกต่างกันสิบแห่ง การให้คะแนนทำโดยนักพยาธิวิทยาผู้เชี่ยวชาญสองคน โดยไม่ทราบกลุ่มการรักษาของสัตว์แต่ละตัว