เคลียร์ชัด! ฟันไม่สบกัน การจัดฟันช่วยได้ไหม?

1 post / 0 new
nenechan
Offline
Last seen: 13 ชั่วโมง 22 นาที ก่อน
Joined: 9 ส.ค. 2023 - 15:15
เคลียร์ชัด! ฟันไม่สบกัน การจัดฟันช่วยได้ไหม?

 

‘ฟันไม่สบกัน’ เป็นหนึ่งปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม เพราะแม้จไม่ได้ถือว่าเป็นโรค แต่ก็เป็นภาวะที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งหลายคนที่มีปัญหาฟันไม่สบกันอาจเคยเกิดคำถามว่าการจัดฟันสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกัน

 

ฟันไม่สบกัน คืออะไร

ฟันไม่สบกัน หมายถึง ฟันหน้าที่บนและล่างหรือฟันหลังไม่สบกันขณะปิดปาก ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน ซึ่งฟันไม่สบสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามตำแหน่งของช่องว่าง ได้แก่

 • ฟันด้านหน้าไม่สบกัน (Anterior Open Bite) หมายถึง ฟันหน้าบนและล่างไม่สบกัน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าทั้งสองข้าง

 • ฟันด้านหลังไม่สบกัน (Posterior Open Bite) หมายถึง ฟันหลังไม่สบกัน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันหลังทั้งสองข้าง

 • ฟันไม่สบแบบผสม (Combined Open Bite) หมายถึง ฟันหน้าและฟันหลังไม่สบกัน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

 

ฟันไม่สบกันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ

 • การเจริญเติบโตของขากรรไกรผิดปกติ

 • พฤติกรรมการดูดนิ้วหรือดูดขวดนมนานเกินไป

 • อุบัติเหตุทางทันตกรรม

 • โรคบางชนิด เช่น โรคปากแหว่งเพดานโหว่

 

ฟันไม่สบกันทำให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้าง

 • การบดเคี้ยวอาหารไม่มีประสิทธิภาพ

 • ฟันผุและโรคเหงือก

 • ปัญหาในการออกเสีย

 • ปัญหาทางบุคลิกภาพ

 

ตอบชัด! ฟันไม่สบกัน การจัดฟันช่วยได้ไหม

หากมีปัญหาฟันไม่สบกัน การจัดฟันสามารถช่วยรักษาได้ในทุกประเภท โดยการจัดฟันจะค่อย ๆ เคลื่อนฟันให้เข้าที่และสบกันได้ตามปกติ ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาดังนี้

 • ฟันด้านหน้าไม่สบกัน (Anterior Open Bite) 

สำหรับฟันไม่สบกันที่ด้านหน้า การจัดฟันอาจใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นหรือแบบใสก็ได้ โดยเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นจะยึดติดกับฟันด้วยลวด หมุด หรือยางยืด และเครื่องมือจัดฟันแบบใสจะมีลักษณะเป็นแผ่นใสที่ใส่ทับฟัน ซึ่งครื่องมือจัดฟันแบบใสจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น จึงสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่า แต่อาจใช้เวลานานกว่าในการรักษาปัญหาฟันไม่สบกัน

 • ฟันด้านหลังไม่สบกัน (Posterior Open Bite) 

สำหรับฟันไม่สบกันที่ด้านหลัง การจัดฟันอาจใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นร่วมกับการถอนฟัน เพราะเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นจะเคลื่อนฟันให้เข้ามาข้างหน้า และการถอนฟันจะช่วยสร้างพื้นที่ให้ฟันเคลื่อนเข้าที่ได้ง่ายขึ้น

 • ฟันไม่สบแบบผสม (Combined Open Bite)

สำหรับฟันไม่สบกันแบบผสม การจัดฟันอาจใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นหรือแบบใสร่วมกับการถอนฟัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา

 

ดังนั้นการจัดฟันสามารถช่วยรักษาฟันไม่สบกันได้ในทุกประเภท แต่ระยะเวลาในการรักษาอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาและประเภทของเครื่องมือจัดฟันที่ใช้