รู้จัก CRM คืออะไร? มีประโยชน์ต่อธุรกิจแค่ไหน?

1 post / 0 new
nenechan
Offline
Last seen: 5 วัน 8 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 9 ส.ค. 2023 - 15:15
รู้จัก CRM คืออะไร? มีประโยชน์ต่อธุรกิจแค่ไหน?

 


CRM คือตัวย่อของคำว่า Customer Relationship Management หมายถึง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรวบรวม เก็บรักษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

การทำ CRM คือสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ หากธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจและภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งจะนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวได้นั่นเอง

ประโยชน์ของการทำ CRM คืออะไรบ้าง?

  • เพิ่มยอดขาย 

การทำ CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถปิดการขายได้มากขึ้น

  • ปรับปรุงการบริการลูกค้า 

การทำ CRM คือสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามประวัติการสั่งซื้อและปัญหาของลูกค้าได้ ทำให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

  • ลดต้นทุนการทำการตลาด 

การทำ CRM สามารถช่วยธุรกิจลดต้นทุนด้านการตลาดและการขายได้ เนื่องจากธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายแคมเปญการตลาดและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำ CRM 

กระบวนการ CRM โดยทั่วไปประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ขั้นตอนแรกของการทำ CRM คือการสร้างการรับรู้แบรนด์ หรือก็คือการทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจของคุณ โดยธุรกิจสามารถใช้การทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ได้

  2. การสร้างกลุ่มเป้าหมายการขาย ขั้นตอนต่อมาคือการระบุกลุ่มเป้าหมายการขาย โดยธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลประชากรและข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

  3. การเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า ขั้นตอนนี้คือการแปลงกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า โดยธุรกิจสามารถใช้กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

  4. มอบการบริการลูกค้าที่เหนือชั้น ขั้นตอนนี้คือการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยธุรกิจสามารถใช้ระบบ CRM เพื่อติดตามและจัดการปัญหาของลูกค้า

  5. กระตุ้นการขายเพิ่ม ขั้นตอนสุดท้ายคือการกระตุ้นการขายเพิ่ม โดยธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันมีระบบ CRM หรือ ซอฟต์แวร์หรือระบบที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวม เก็บรักษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าให้เลือกใช้งานหลายประเภท ธุรกิจสามารถเลือกระบบ CRM ที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของธุรกิจ ประเภทธุรกิจ งบประมาณ และฟีเจอร์ที่ต้องการ