ข้อควรระวังของการรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการควรรู้!

1 post / 0 new
j.jasmine
Offline
Last seen: 3 เดือน 2 วัน ก่อน
Joined: 3 ส.ค. 2022 - 15:25
ข้อควรระวังของการรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการควรรู้!

        รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเมื่อนำไปใช้ภายในโรงงาน หรือคลังสินค้า นอกจากจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานแล้ว ยังมีข้อควรระวังในการปฏิบัติที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดด้วย เพราะจะช่วยลดการเกิดเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการปฏิบัติงานได้ 

        สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังวางแผนอยากจะซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเอาไว้ใช้งาน มารู้ถึงข้อควรระวังต่อการใช้งานได้ในบทความนี้

 

ข้อควรระวังในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า  

 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมการใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยต้องแน่ใจว่ารถอยู่ในสภาพดี ไม่มีส่วนใดชำรุดเสียหาย

 3. ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของรถโฟล์คลิฟท์ไม่ให้ใช้งานเกินพิกัดที่กำหนด

 4. ตรวจสอบพื้นที่ทำงานให้สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง

 5. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย

ข้อควรระวังขณะใช้งาน

 1. ปฏิบัติตามกฎจราจรภายในโรงงานหรือสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด

 2. ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการขับเร็วหรือหักเลี้ยวกะทันหัน

 3. ระมัดระวังไม่ให้รถโฟล์คลิฟท์ชนกับสิ่งกีดขวางหรือบุคคลอื่น

 4. ห้ามยกหรือวางสินค้าขณะรถเคลื่อนที่

 5. ห้ามยืนหรือนั่งบนสินค้า

 6. ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารขณะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

 7. หยุดรถทุกครั้งเมื่อเห็นสัญญาณเตือนภัย

ข้อควรระวังอื่นๆ

 • ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์เพื่อขนย้ายบุคคล

 • ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนหรือมีก๊าซพิษ

 • ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ทำงานในที่ที่มีน้ำขัง

 • ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์ทำงานในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ

เลือกซื้อรถโพล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างไร เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน? 

 1. ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น

 • รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้านั่งขับ เป็นรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การยกและเคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

 • รถโฟล์คลิฟท์แบบยืนขับ เป็นรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด เช่น การยกและเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าขนาดเล็ก

 • รถโฟล์คลิฟท์สามล้อ เป็นรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ เช่น การยกและเคลื่อนย้ายสินค้าในโกดังสินค้า

 • รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสูง เป็นรถโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสำหรับการยกและเคลื่อนย้ายสินค้าในที่สูง เช่น การยกและเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าสูง

 

 1. พิกัดยก

ในการเลือกซื้อรถคลิฟท์ จะต้องดูถึงพิกัดยกคือน้ำหนักสูงสุดที่รถโฟล์คลิฟท์สามารถยกได้ ด้วย โดยจะต้องดูว่าเราเลือกซื้อมาใช้ในการทำงานประเภทใด การเลือกที่เหมาะสมจะช่วยให้รถโฟล์คลิฟท์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น 

 1. ขนาดของงา

ขนาดของงารถโฟล์คลิฟท์มีผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักและขนาดของสินค้าที่สามารถยกได้

 1. ระบบขับเคลื่อน

รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิก การเลือกระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมจะช่วยให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

 1. ราคา

ราคารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า พิกัดยก ความสูงยก ขนาดของงา ระบบขับเคลื่อน และยี่ห้อของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า