สอบพรีแอดคืออะไร สำคัญไหม? พร้อมเทคนิคอ่านสอบให้แม่นเนื้อหา

1 post / 0 new
DigitalKnowledge
Offline
Last seen: 3 วัน 17 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 5 มิ.ย. 2019 - 15:56
สอบพรีแอดคืออะไร สำคัญไหม? พร้อมเทคนิคอ่านสอบให้แม่นเนื้อหา

 

สอบพรีแอด หรือ Pre-admission เป็นการสอบเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยข้อสอบจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น TGAT/TPAT  A-Level และวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ โดยรูปแบบการสอบจะเหมือนกับการสอบจริงมากที่สุด รวมไปถึงสถานที่สอบที่จำลองบรรยากาศเหมือนสนามสอบจริง

 

การสอบพรีแอดมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 

 • ช่วยให้ผู้สอบได้ฝึกฝนการทำข้อสอบและบริหารเวลาในการสอบ

 • ช่วยให้ผู้สอบได้ประเมินความพร้อมของตนเองในการสอบจริง

 • ช่วยให้ผู้สอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง

 • ช่วยลดความตื่นเต้น และประหม่าเมื่อเข้าสอบจริง

 

การสอบพรีแอดมีการจัดสอบโดยสถาบันต่างๆ มากมาย เช่น สถาบันกวดวิชา หน่วยงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ตามความสนใจและความพร้อมของตนเอง

 

สำหรับข้อสอบพรีแอดในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 

 • สอบพรีแอดแบบกระดาษ เป็นการสอบด้วยกระดาษและดินสอ โดยผู้สอบจะต้องเข้าสอบที่สนามสอบที่กำหนด

 • สอบพรีแอดแบบออนไลน์ เป็นการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้สอบสามารถสอบได้ที่บ้านหรือสถานที่ใดก็ได้

 

น้อง ๆ ควรเลือกสอบพรีแอดประเภทที่เหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมของตนเอง สถานที่สอบ และค่าใช้จ่าย

 

อ่านหนังสือสอบอย่างไรให้ได้ผล ?

 

 • วางแผนการอ่านหนังสือ กำหนดเป้าหมายว่าต้องอ่านหนังสือให้ได้กี่วิชา แต่ละวิชาต้องอ่านกี่เนื้อหา และควรอ่านให้จบก่อนสอบกี่เดือน โดยควรวางแผนให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง

 • จัดสภาพแวดล้อมในการอ่านหนังสือ หาสถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีสิ่งรบกวน และจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับท่านั่งที่ถูกต้อง

 • เลือกหนังสืออ่านที่มีคุณภาพ ควรเลือกหนังสือที่ตรงกับหลักสูตรที่ใช้สอบ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • อ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ ไม่ควรอ่านหนังสือขณะที่เหนื่อยล้าหรือมีสิ่งรบกวน ควรอ่านหนังสือทีละน้อย แต่ให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้

 • ทำสรุปเนื้อหา เป็นการช่วยทบทวนเนื้อหาและจำได้ง่ายขึ้น โดยอาจทำสรุปเป็นโน้ตย่อหรือแฟ้มสะสมผลงาน

 • ฝึกทำโจทย์ เป็นการวัดความเข้าใจในเนื้อหาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหา โดยควรฝึกทำโจทย์ที่หลากหลายจากแหล่งต่างๆ

 • พักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้สอบควรเลือกเทคนิคการอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับตนเองและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การอ่านหนังสือมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย