สวนแสงประทีป

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้อยากนำเสนอท่านอ.ประทีป อินแสง ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นต้นแบบของนายและท่าน อ.ก็มักจะพูดอยู่เสมอว่า "ยิ่งให้ ยิ่งได้"และคำว่าทำไม่ได้ไม่เคยที่จะหลุดออกจากปากทุกอย่างต้องทำได้ คิดได้ต้องทำทันที

 

ท่าน อ.ประทีปอินแสง 

 

หมูหลุม

เล้าไก่

นี่ก็เล้าไก่

 

กำลังขึ้นไผ่เลี้ยงหน่อเอาไปส่งชาวบ้าน

ความเห็น

เหมือน..เคยอ่านแล้ว

จำอาจารย์ได้..

 

 

รู้จักหรือค่ะท่าน อ. ประทีป อินแสง ท่านเป็นรองประธานกองทุนฟื้นฟู

ขออภัยและขอบคุณค่ะ

แถวบ้านพี่ไม่เห็นจะมีสอนการเรียนรู้แบบนี้เลย

 

หรือว่า....พี่ไม่เคยออกไปไหนนะ อิอิ

พอเพียง และ เพียงพอ บ้านไร่จันทร์เจ้า 

ที่น่านมีศูนย์การเรียนรู้4แห่งค่ะ

ขออภัยและขอบคุณค่ะ

น่าสนใจและติดตามผลงานมากค่ะ

เป็นแหล่งความรู้ได้ดีมากที่เดียวนะคะ ขอบคุณที่นำเสนอนะคะ

ไม่เป็นไรค่ะนายไม่ได้รู้คนเดียวจะต้องแบ่งความรู้ให้ทุกท่า่นด้วย

ขออภัยและขอบคุณค่ะ

พี่ไม่เคยไปอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับแบบนี้เลยค่ะ

"เชื่อในผล แห่งการทำความดี"

อยากทราบวิ๊การชำกิ่งไผ่ค่ะ  เนื่องจากเวลาชำแล้วตายทุกรอบเลยต้องชำใสอะไรค่ะถึงจะรอด  มีคนบอดว่าต้องใช้แกลบดำอย่างเดียวจริงหรืเปล่าค่ะ

มาขอเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ

เลือกต้นที่แก่ๆค่ะใช้แกลบดำและขยันรดนํ้าอย่าให้โดนแดดมาก

ขออภัยและขอบคุณค่ะ

ผมได้มีโอกาศ ได้เรียนรู้ที่สวนแสงประทีปก็เป็นบุญของผมครับ ผมก็จะช่วยประชาชน น้อมนำแนวปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมสันติสุข และอยู่อย่างมีรอยยิ้ม

หน้า