ช่วยตรวจสอบหน่อยคับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

เรียน  สมาชิกชาวบ้านสวนพอเพียงทุกท่าน

           เนื่องจากได้รับเมล์จากน้องที่รู้จักดีคนหนึ่ง ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ้ด้านที่ดีที่สุดในเมืองไทยมาให้ดู แต่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลน่าเชื่อถือได้หรือไม่ หากข้อมูลเชื่อถือได้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยในอนาคต

เผื่อว่าใครมีญาติๆ หรือเพื่อนๆ กาลังป่วยอยู่ แล้วไม่รู้จะไปหาหมอเก่งๆ ที่ไหน ..

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดีที่สุด ในเมืองไทย

|----------------------------------+--------------------------------------|
| ประสาททางยา                      | ทางเดินอาหาร                          |
| 1. ศ.น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รามา) | 1. ศ.น.พ.สุขา คุระทอง (รามา)           |
| 2. ศ.น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ศิริราช)   | 2. ร.ศ.น.พ.พินิจ กุลลวณิชย์ (จุฬา)         |
| 3. ศ.น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (จุฬา)    | 3. ศ.น.พ.สั จจพันธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา     |
| 4. น.พ.ยรรยงค์ ทองเจริญ (กรุงเทพฯ)  | (จุฬา)                                |
|                                  | 4. น.พ. เกรียงไกร อัครวงศ์ (สมิติเวช)     |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| เด็ก                              | ผ่าตัดทั่วไป                             |
| 1. น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (รามา)      | 1. น.พ.เพรา นิวาตวงศ์ (พร้อมมิตร)        |
| 2. พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา (ศิริราช)        | 2. น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ (รามา)        |
| 3. พ.ญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ         | 3. น.พ.กฤษณ์ จาฏมระ (จุฬา)             |
| (กรุงเทพฯ)                        | 4. น.พ.ณรงค์ เลิศอักรมณี (ศิริราช)         |
| 4. น.พ.วิโรจน์ สืบหลิววงศ์ (จุฬา)      |                                      |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| สูติกรรม                           | ผิวหนัง                                |
| 1. ศ.น.พ.สมหมาย ถุงสุวรรณ์ (ศิริราช)  | 1. พ.ญ.ปรียา กุลลวณิชย์ (แจ่มจันทร์)        |
| 2. น.พ.ประมวล วีรุตเสน (จุฬา)       | 2. พ.อ.น.พ.กฤษฎา ดวงอุไร (พระมงกุฏ)    |
| 3. น.พ.ไพจิตร เจริญขวัญ (ราชวิถี)     | 3. พ.ญ.เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงษ์ (รามา)         |
| 4. น.พ.กำแหง จาตุรจินดา (รามา)     | 4. พ.ญ. พิมลวรรณ กฤติกรังสรรค์           |
|                                  | (สถาบันโรคผิวหนัง)                      |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| หู คอ จมูก                         | ตา                                   |
| 1. น.พ.ประพจน์ คล่องสู้ศึก(วิชัยยุทธ)    | 1. น.พ.ธนัญชัย อติแพทย์ (รามา)           |
| 2. น.พ.ศัลยเวช เลขะณุก (สหการแพทย์) | 2. น.พ.สมอรรถ พัฒนกำจร (มงกุฎ)         |
| 3. น.พ.คณิต มันตาภรณ์ (รามา)        | 3. น.พ.ประจักษ์ ประจักชเวช (จุฬา)        |
| 4. น.พ.ประธาน สูตะบุตร (กรุงเทพฯ)   | 4. พ.ญ.โสมสราญ วัฒนโชติ (กรุงเทพฯ)      |
| 5. พ.ญ.สุจิตรา ประสานสุข (ศิริราช)    |                                      |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| หัวใจและหลอดเลือด                  | ไต                                   |
| 1. น.พ.ศุภชัย ไชธีรพันธุ์ (ศิริราช)      | 1. น.พ.วิศิษฐ์ สิตปรีชา (จุฬา)             |
| 2. พ.ญ.พึ่งใจ งามอุโฆษ (จุฬา)        | 2. น.พ.สง่า นิลวรางกุล (ศิริราช)          |
| 3. น.พ.นิธิ มหานน (ศิริราช)          | 3. พ.ญ.อุ ษณา ลุวีระ (พระมงกุฎ)          |
|                                  | 4. น.พ.สุ ชาติ อินทรประสิทธิ์ (รามา)       |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| ปอด                              | กระดูก                                |
| 1. น.พ.ยศวี สุขมาลจันทร์ (กรุงเทพฯ)   | 1. น.พ.เจริญ โชติกวณิชย์ (ศิริราช)         |
| 2. น.พ.อรรถ นานา (ศิริราช)         | 2. น.พ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ (ภูมิพล)         |
| 3. น.พ.ประกิจ วาทีสาถกิจ (รามา)     | 3. น.พ.ชายธวัช งามอุโฆษ (จุฬา)          |
| 4. น.พ.ประสิทธิ์ กีรติกานน (สมิติเวช)   | 4. พลตรีสุปรียา โมคขเวช (พระมงกุฏ)       |
|----------------------------------+--------------------------------------|

ความเห็น

รู้รายชื่อหมอเก่ง ๆ ไว้ก็ดีนะ  แต่ไม่ขอใช้บริการได้ม่ะ  5555

ผมก็ว่าพันนั้นเหมือนกันแหละคับ ถ้าเป็นไปได้คับ ฮิๆๆ

NONT..

มีข้อมูลว่าควรตรวจสอบใหม่ในหลายบรรทัด

แต่คงไม่เป็นการสมควรที่จะมากล่าวออกอากาศ

 

ความคิดเห็นส่วนตัว หมออันดับหนึ่ง-เก่งที่สุด อาจจะไม่ใช่หมอหัวหน้าแผนก

หมอที่เก่งที่สุดสำหรับความรู้สึกของแต่ละคนก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ระบุได้ (เช่นเดียวกับ ครูที่เก่งที่สุดในประเทศ ก็วัดไม่ได้เช่นกัน)ค่ะ

แต่ถ้าจะมองจากความนิยมชมชอบของผู้ป่วย หมอที่ใจดีที่สุด คนไข้ก็จะบอกว่าหมอเก่งที่สุดแล้วSmile

 

 

ไม่รู้ว่าหมอที่เมืองไทยตอนนี้เป็นแบบไหน ได้ยินแต่ว่าหมอเก่ง ๆ จะถูกซื้อตัวไปอยู่โรงพยาบาลดัง ๆ คนไข้รวย ๆ สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ส่วนหมออื่นๆ อาจจะเก่งแต่ซื่อสัตย์เกินไป หมอที่เก่งกับหมอที่ดี อิ๋วขอเลือกหมอที่ดี ดีกว่าค่ะ

ทุกวินาทีมีค่า ถ้าเรามีความหวังเราจะไม่เคยพ่ายแพ้