จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่า เพื่อนๆ ได้ forward mail มาให้ เห็นว่าสวยน่าเที่ยวเลย  เอามาเล่าสู่กันฟัง  ไม่แน่ใจว่ามีใครเอามาลงหรือยังนะคะ

ขอบคุณเจ้าของข้อความนะคะ

 

จังหวัด บึงกาฬ

จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 ตามข้อเสนอของนายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย โดยแยกพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย
จากการสำรวจความเห็นของประชาชน จำนวน 366,903 คน ปรากฏว่าประชาชนเห็นด้วยกับการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ 98.83 หากมีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ จะมีประชากรประมาณ 399,233 คน ประกอบด้วย 8 อำเภอ ส่วนจังหวัดหนองคาย จะประกอบด้วย 9 อำเภอ ประชากร 506,343 คน
 

 

สภาพทั่วไป
บึงกาฬ เป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำตก มีภูเขา เป็นอำเภอที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลการพิจารณา

เมื่อปี พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งผลการพิจารณาว่ายังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงกาฬขึ้นเป็นจังหวัด เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงมหาดไทย ได้นำเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ...
ต่อมาในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ทำการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นซึ่งมีผลนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จึงนับได้ว่าขณะนี้จังหวัดบึงกาฬได้แยกตัวออกจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่ 77 ในราชอาณาจักรไทย

อำเภอเมืองบึงกาฬ

อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำตก มีภูเขา เป็นอำเภอที่มีเขตพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง และอีกฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว) มีการคมนาคมสะดวก

ประวัติ

เดิมอำเภอบึงกาฬมีชื่อเดิมว่า ไชยบุรีซึ่งขึ้นกับจังหวัดนครพนม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2460 ได้ถูกโอนย้ายให้ขึ้นต่อจังหวัดหนองคาย และถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บึงกาฬ ในปี พ.ศ. 2482
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการร้องขอให้จัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ ตามข้อเสนอของนายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย โดยแยกพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย แต่กระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงกาฬขึ้นเป็นจังหวัด เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ส.ส.ส่วน พรรคกิจสังคมได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ และทางกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วย กำลังอยู่ในกระบวนการนำเข้าเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งเรื่องเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอเป็นกฎหมายพ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ต่อไป
ต่อมาในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ทำการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้นซึ่งมีผลนับตั้งแต่นี้ เป็นต้นไป จึงทำให้อำเภอบึงกาฬ ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมืองบึงกาฬ

สถานที่ท่องเที่ยว

ภูทอก

มีโอกาส  เราคงได้เจอกัน  

จังหวัด บึงกาฬ

จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

ความเห็น

เป็นการเปิดตัวจังหวัดที่เยี่ยมมากครับ...ความพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองมาหลายปี...และผ่านการสร้างสรรค์ผลักดันอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนในพื้นที่สามารถที่จะเพิ่มทางเลือกต้วยตัวเองอีกมุมหนึ่งในการบริหารจัดการ ทุนในท้องถิ่นในแง่ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว...ผมเชื่อครับว่าสิ้นปีนี้คนจะแห่ไปเยี่ยมที่นั้นกันเยอะๆ  ดีใจแทนชุมชนท้องถิ่นด้วยนะครับ หวังเพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาและสิ่งที่มีอยู่..ท่านจะเพิ่มพูนมูลค่าอย่างไรให้อยู่ในจุดที่พอเหมาะพอควรแค่นั้น...

เป็นเพียงแค่มดตะนอย ตัวจ้อยจิด  ทีพลัดติดกลางช่อ พอเพียงใหญ่

คือหนึ่งเสียงหนึ่งคิดเห็น ที่เป็นไป อาจถูกใจหรือไม่บ้าง ลองชั่งดู

จริงค่ะ  ถ้าสามารถเก็บรักษาไว้ ก็คงเป็นสิ่งที่ดี

เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ 

บรรยากาศน่าเที่ยวมากเลยครับ

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

ธรรมชาติสวยมากๆ  สงสัยคนยังรู้จักน้อยอยู่ เหมือน คุณ มานีฯ บอกนะคะ

มีการเปิดตัวแล้วต้องมีนักท่องเที่ยว มากแน่เลยค่ะ

น่าสนใจมาก แต่ตอนนี้ ทุกคนอยู่ห่างๆ น้ำตกไว้ก่อน

ดีกว่า เนื่องจากฝนตก  น้ำป่ามาไว้  น่ากลัวมากๆ

คำขวัญเดิม ของ อ.บึงกาฬ

สองนางศาลศักดิ์สิทธ์      อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่
แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง    สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว
หาดทรายขาวเป็นสง่า     น่าทัศนาแก่งอาฮง
งามน้ำโขงที่บึงกาฬ       สุขสำราญที่ได้ยล

ต่อไปคงจะต้องเปลี่ยน เพราะไม่ใช่ อ.บึงกาฬที่เดียว

คงต้องร้อยรวมอำเภออื่นๆ เข้าไปด้วย

ลูกอิสานกันดารแท้ แต่บ่อเหี่ยวทางน้ำใจเด้อ
หากแหม่นใหลหลั่งรินปานฝนแต่เมืองฟ้า
มาเด้อพวกพี่น้อง สานสัมพันธ์ให้มันแก่น
ให้ยืนยาวแนบแน่นพอปานปั้นก้อนข้าวเหนียว เด้อพี่น้อง

ต่อไปเป็นจังหวัดแล้วเนอะ  คงมีอะไรเพิ่มอีกมาก

นักท่องเที่ยวคงเพิ่มแน่ๆ

แต่คงได้แต่ฝันค้าง ติดคุก ติดคุก อิอิ

พอเพียง และ เพียงพอ บ้านไร่จันทร์เจ้า 

ขนาดใต้  ยังแหกคุกไปได้  เนี้ย  อีสานต้อง ลองแหกคุกสักครั้ง ว่าผู้คุม จะตามถูกป่ะ

ไปหนองคายแบบเฉพาะเจาะจงเมื่อสักสามปีก่อน เก็บเที่ยวได้แต่ฝั่งซ้าย (แถบวัดหินหมากเป้ง) และมัวแต่ไปเที่ยวเวียงจันทร์เลยไม่มีเวลาไปฝั่งขวา..อยากไปเก็บฝั่งขวาที่เป็นที่ตั้งของจังหวัดที่77 นี้แหละ..ว่าจะไปอีกรอบ..ไปเก็บฝั่งนี้ให้ครบ รูปที่นีโพสท์มาใช่เลยเป็นที่ที่อยากไปแหละ

แสวงหาชีวิตที่สงบ..หลบลี้หนีความวุ่นวาย

เหมือนนีเลย  เมื่อต้นปี ไปเชียงคาน

แล้วก็ไปเที่ยว เวียงจันทร์  แล้วกลับมานอนหนองคายอีกรอบ

ปีนี้ไปหนองคาย มา 2 รอบแล้ว

ครั้งนี้  จังหวัดที่ 77  ถ้าพี่ตั้มไปขอไปด้วย

 ขอเข้าไปอยู่ในกระเป๋าได้ป่ะ

ขอไปด้วยคน

หน้า