น้ำท่วม-น้ำลด

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ภาพถ่ายประมาณ 17-23 ตุลาคม 53

ปกติถนนเส้นนี้น้ำไม่เคยท่วมเลย

น้ำกำลังขึ้น 

วัดก็ท่วมครับ

บ้านผมน้ำไม่เคยท่วมถึง แต่ปีนี้น้ำมากเลย น้ำก็เท่าที่เห็นครับ

ปัจจุบันสภาวะก็เข้าสู่ปกติละ

ความเห็น

ที่อุบล ก็ลุ้นน้ำจะท่วมค่ะ ก็ต้องคอยเฝ้าระวังต่อไป

ยินดี ด้วยครับ ที่น้ำลดแล้ว เสียหายไม่มากนะครับ

ที่หาดใหญ่หรือเปล่าคะ

หน้า