สวัสดีปีใหม่ พี่น้องชาวบ้านสวนพอเพียงทุกท่านครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ขออันเชิญ สคส.พระราชทาน นำพรแด่พี่น้องบ้านสวนพอเพียงทุกท่านครับ

ความเห็น

ขอให้ทุกๆคน ในครอบครัว บ้านสวนฯ มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดปี และ ตลอดไปนะคะ

:cheer3:

พอเพียง และ เพียงพอ บ้านไร่จันทร์เจ้า 

มารับพรปีใหม่และให้พรนี้ส่งให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะ

ชีวืตที่เพียงพอ..

สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับ

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

:embarrassed:  ขอให้ทุกท่านมีพละกำลังทั้งกายและใจที่แข็งแกร่ง มีสติในการใช้ชีวิตและมีทรัพย์ทั้งทางปัญญาและทรัพย์สินเพิ่มพูนทั้งจากโชคลาภของตนเองและจากหยาดเหงื่อแรงกาย หากมีปัญหาทุกข์ร้อนใจกายใดๆก็ขอใ้ห้สามารถเอาชนะและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีและสำเร็จในทุกสิ่งที่ประสงค์ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและหมั่นปฏิบัติธรรม อุทิศบุญกุศลให้แก่สรรพสิ่ง เพื่อให้ชีวิตในภพนีมีแต่สุข ทุกข์ไม่มีด้วยกันทุกท่านเทอญ...โอมเพี้ยง..

หลิน

อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน......บยันอดทน ประหยัด อดออม..

..หมั่นให้ทาน รักษาศีล และภาวนา(วิปัสสนากรรมฐาน)เพื่อความหลุดพ้นแห่งกรรม..

 

มารับพร และ ส ค ส  ในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง  ขอส่งมอบความสุขต่อให้สมาชิกบ้านสวนทุกคนค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ขอให้มีความสุข

ขอให้ สุข สมหวัง ตลอดไปเช่นกันค่ะ

Laughingทำวันนี้ให้ดีที่สุด เวลาชีวิตน้อยลงทุกวัน