ไร่ นาสวนผสม ของน้องกิ่ง พม่าคอนศรี (15ไร่)

หมวดหมู่ของบล็อก: 


บ้านจาก www.thaipapermodel.com


ส่วนประกอบมาจากเว๊ปต่างๆทั่วไป


บ้านไทยเรือนต้น2หลังมีชานเชื่อมต่อ มีสระน้ำขนาด10x25เมตรลึก2.5เมตร มีมะพร้าวล้อมรอบ 15ไร่ ด้านเหนือของบ้าน สวนผลไม้เหนือขึ้นไปมีสวนผัก+สวนครัวต่างๆ ตะวันตกสวนยาง เหนือสุดเป็นแปลงข้าว+ไม้พืชล้มลุก หน้าทางเข้าตะวันตกสนอินเดีย หน้าทางเข้าตะวันออก สวนดอกไม้(เฉพาะส่วนใหญ่)

ความเห็น

ถ้าเป็นงี้  น้องกิ่งเราคงเหนื่อยเลย :sweating:

มีความสุขกับการที่ได้ให้มากกว่าการที่ได้รับ

หน้า