Transport Museum

นำชมพิพิธภัณฑ์การคมนาคม ตอน.รถไฟ

หมวดหมู่ของบล็อก: 
Keywords: 

  แม้ว่าภายในพิพิธภัณฑ์จะมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องการคมนาคมมากมายก็ตามแต่ในส่วนของรถไฟนั้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นการนำของจริงมาจากที่ต่างๆๆของประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของรถไฟได้อย่างละเอียดจนน่าทึ่ง

 Subscribe to RSS - Transport Museum