พญากาสัก

ส่งการบ้าน จากงานพบปะสมาชิกบ้านสวนฯ ในกทม. ครั้งที่2

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สืบเนื่องจากงานพบปะสมาชิกบ้านสวนฯใน กทม. ครั้งที่2 (ติดตามชมภาพบรรยากาศ) เป็นธรรมเนียมที่จะต้องมีการแจกจ่ายแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้เป็นการบ้านกันอย่างสนุกสนาน ที่ผมรับมาส่วนมากก็จะเป็นพวกพืชผักสวนครัว แต่มีซองนึงเป็นต้นไม้ที่เคยนึกอยากได้มาปลูกนานแล้ว วันนั้นน้องดวงหทัยสมาชิกที่เป็นเซียนไม้ประดับ ได้นำเมล็ดพันธุ์ไปแจกในงาน ผมได้เอามาเพาะและแจกต่อตามนิสัย ตอนนี้ต้นที่บ้านเริ่มเติบโตและผลิดอกเป็นครั้งแรกแล้วครับSubscribe to RSS - พญากาสัก