ปลูกป่าเพื่อพ่อ

เพาะกล้าจิตอาสา..ทองแสนขันวิทยา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เรามีร่างกายแข็งแรงบึกบึน
พ่อแม่คงหวังให้เราใช้แรงกายในทางที่สร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และคนอื่น

เรามีสติปัญญาการศึกษาพอสมควร
พ่อแม่คงหวังให้เราใช้สติปัญญาการศึกษาที่มีในทางที่สร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และคนอื่น

สวนป่าพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มาช่วยกันปลูกป่าเพื่อคืนธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ครับSubscribe to RSS - ปลูกป่าเพื่อพ่อ