ชีวิตเขา ชีวิตเรา ก็มีแค่หนึ่ง ปีละครั้งก็ยังดี

บอกบุญเทศกาลกินเจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 เทศกาลกินเจเวียนบรรจบครบวาระมาอีก 1 ปีแล้ว


 ปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ตค. 2555 นี้ครับSubscribe to RSS - ชีวิตเขา ชีวิตเรา ก็มีแค่หนึ่ง ปีละครั้งก็ยังดี