พิพิธภัณฑ์การคมนาคม Saint louis

นำชมพิพิธภัณฑ์การคมนาคม ตอน. Automobiles

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ภายในพิพิธภัณฑ์การคมนาคม มีอาคารThe Earl C. Lindburg Automobile Center สำหรับรวบรวมรถยนต์ รถบรรทุก และรถอื่นๆๆๆๆ รวมทั้งตัวอย่างการทำงานของเครื่องยนต์กลไก วันนี้ขอเอามาโพสบางส่วน

1941 Cadillac

 Subscribe to RSS - พิพิธภัณฑ์การคมนาคม  Saint louis