มลรัฐเคนทักกี (Kentucky)

พาเที่ยว kentucky lake and lake Barkley

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มลรัฐเคนทักกี (Kentucky) เป็นรัฐทางฟากตะวันออกของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงในด้านการแข่งม้าเคนทักกีเดอร์บี มีต้นกำเนิดของเหล้าเบอร์บอน ดนตรีบลูแกรส ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำชื่อเสียงให้แก่สหรัฐอเมริกา จนได้ชื่อว่า ทองคำเขียว (Green Gold) ในอดีตเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมือง(Civil War) และ สงครามระหว่างชาวพื้นเมืองอินเดียแดง 2 เผ่า อีกทั้งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดี Abraham Lincoln 

                     สำหรับการเดินทางไปเทียวครั้งนี้เป็นช่วงวันหยุดติดกัน 3 วัน คือ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ Memorial Day เราเดินทางไปทางด้านตะวันตกของรัฐเคนทักกี ที่นั่นโด่งดังในเรื่องธรรมชาติ และ ทะเลสาบที่งดงามมาก  อีกทั้งอาหารปิง..ย่าง (barbecue)Subscribe to RSS - มลรัฐเคนทักกี (Kentucky)