กวางตุ้งดอก

ลาพืชผัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เนื่องจากมีภาระกิจในการเป็นวิทยากรสอนลีนุกซ์ จำเป็นต้องจากบ้านไปหลายวัน โชคดีที่ผักปลูกเอาไว้ไม่จำเป็นต้องดูแลมาก ให้พ่อแม่ดูแลให้แทน ประกอบกับช่วงนี้พืชผักกำลังจะให้ผลผลิต กลับมาคงได้กิน เช้านี้เลยเกินเก็บรูปเอาไว้ นำมาฝากก่อนจากไปหลายวัน

มะเขือเทศกระสอบกำลังออกดอก บางส่วนก็ติดลูกแล้ว