ที่ตากหอม จาก. ญี่ปุ่น

อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ : สำหรับตาก เนื้อ , ปลา .......

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มาพูดถึงอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับใช้ตาก เนื้อ , ปลา , หอม ...ฯลฯ ช่วงนี้อากาศร้อนมาทำเนื้อแดดเดียวดีกว่า พี่ดาส่งที่ตากหอมมาให้จากญี่ปุ่นเอามาดัดแปลงเป็นที่ตากเนื้อใช้แล้วถูกใจมากก็เลยเอามาบอกต่อ

ดูไกลๆๆเหมือนกรงนกเลย

 

เอาไปแขวนไว้ในทีหลบสายตาผู้คนSubscribe to RSS - ที่ตากหอม จาก. ญี่ปุ่น