ต้นยาง ต้นทุเรียน น้ำคลองแห้ง ทิ้งขยะลงคลอง

ผิดแผน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

      เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าสวน เพราะเห็นว่าฝนตกมาให้บ้างแล้ว พอไปถึงสวน แห้งแก็ก ๆ  จากแผนเดิม ตัดหญ้าใส่ปุ๋ย แต่แผนถูกเปลี่ยนเพราะความเข้าใจไม่ตรงกัน เป็นใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ไปถึงสวน หญ้าเตียนดีจริง ๆ เลย เพราะนายบ้านเอาวัวมาล่ามในสวนเรา ผลพวง ที่ได้ ลูกจอกแตกไปหลายหนวย  ต้นไม้โดนไปหลายต้น มาดูกันค่ะSubscribe to RSS - ต้นยาง ต้นทุเรียน น้ำคลองแห้ง  ทิ้งขยะลงคลอง