ตุ่น ต๊ำ ต๋อม ต๋ำ แม่ใส ร่องคำ ไหลรวมกันมา กว๊านพะเยา หล่ายกว๊าน

Subscribe to RSS - ตุ่น ต๊ำ ต๋อม ต๋ำ แม่ใส ร่องคำ ไหลรวมกันมา กว๊านพะเยา หล่ายกว๊าน