ผักกูด การปลูกผักกูด สวนผักกูด รายได้เสริม พืชเกษตร

อนาคต..สร้างสวนผักกูด...น้องมังกร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลังจากได้ปรึกษาพี่แจ้ว และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผักกูดอยู่นาน ใช้เวลาเตรียมพื้นที่ปลูกอยู่ 1 เดือนกว่า เนื้อที่ 2 งาน เป็นพื้นที่โหล๊ะริมคลอง แต่ก่อนหญ้ารกมากไม่เคยปลูกอะไรเลย และแล้วก็ได้เวลาปลูกเสียที สั่งต้นพันธ์ไปตอนแรก 500 ต้น ไม่พอ ก็เลยสั่งเพ่ิมอีก 600 ต้น ครั้งนี้น่าจะเต็มพื้นที่ กำหนดรับต้นพันธ์ครั้งที่ 2 วันเสาร์นี้ มาดูภาพสถานที่ปลูกกันครับ

 

เนื้อที่ประมาณ 2 งาน อยู่ในโหล๊ะริมคลองท่าแค (จะถ่ายบรรยากาศในคลองให้ดูครับ ร่มรื่นมาก ปลาตะเพียน + แม่กุ้งเยอะ)