เพลงสากลเก่าๆ

วันนี้ เพลงสากล ครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

Take Me In Your Arms


ฟังเพลงครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

Toselli's Serenade - André Rieu


 

เพลงสากลเก่าๆ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

Vincent (Starry Starry Night) - Don McLean (legendado)


บ่ายนี้ ขอเสนอเพลงสากลเก่าๆ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ชาวบ้านสวนพอเพียง น่าจะพึงพอใจกับ สวนเขียวๆ เช่นเพลงนี้

Greenfields - The Brothers Four