ต้นไม้รอบบ้าน

บรรยากาศรอบบ้าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

Tongue out    เพื่อนๆ เคยไหม ที่เคยฝันถึงสวนสวยรอบบ้าน แบบในหนังสือตกแต่งสวน


ก่อนนั้นก็เป็นเหมือนกัน   แต่ไม่สามารถทำได้  แบบว่าหัวไม่ค่อยมีด้านนี้ใน


หนังสือเขานำต้นไม้หลายๆ ชนิดมาปลูกรวมกันแล้วดูสวย  แต่พอเราลองทำ

ไปในบ้าน (ภาพสุดท้าย คืออะไรคะ)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ในบ้าน หมายถึง บ้านเดิม ซึ่งไม่ได้อยู่ติดถนน (จะใช้เรียกเฉพาะ ลูกหลาน) 

หลังนี้คะ ตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่ ให้หลานอยู่คะ

เนื้อที่บริเวณบ้านประมาณ 2ไร่

เมื่อก่อนพ่อจะถอนหญ้า เก็บใบไม้ไม่เหลือ พ่อเป็นคนมีระเบียบมากคะ