ระบบการแลกเปลี่ยนแบของต่อของ

มารื้อฟื้นระบบการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของกันเถอะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ ( Barter System ) เกิดจาก ในสมัยโบราณมนุษย์ผลิตสิ่งของที่ต้องการอุปโภคบริโภคเอง ถ้ามีของเหลือก็จะนำมาแลกกับสิ่งอื่นที่ไม่ได้ผลิต  ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าของอีกฝ่ายด้วย

วันนี้นึก ๆ... ถึงเรื่องราวในอดีต ย่าเคยเล่าว่าเอาหมาก เอาพร้าว ไปแลกกับเป็ด กับไก่ กัน... อันไหนที่เราไม่มีก็ไปแลกเค้ามา ถ้าเค้าต้องการของที่เรามี ก็ได้แลกกันSubscribe to RSS - ระบบการแลกเปลี่ยนแบของต่อของ