ข้าวอินทรีย์สิบสองสายพันธุ์

แจก-แบ่งปัน (ปิดแจก)เมล็ดพันธุ์พื้นเมือง ข้าวอินทรีย์สิบสองสายพันธุ์(ปลูกในแปลงเดียวกัน), งาสีน้ำตาล และถั่วมะแฮะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แจก-แบ่งปัน เมล็ดพันธุ์พื้นเมือง ข้าวอินทรีย์สิบสองสายพันธุ์(ปลูกในแปลงเดียวกัน), งาสีน้ำตาล และถั่วมะแฮะSubscribe to RSS - ข้าวอินทรีย์สิบสองสายพันธุ์