เมืองโตรอนโต (Toronto)

เมืองโตรอนโตกับศิลปะบนกำแพง (graffiti)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

สองอาทิตย์ก่อน อ้อยหวานมีโอกาสไปเยี่ยมลูกชาย ซึ่งเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองโตรอนโต (Toronto) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแคนนาดา โตรอนโตเป็นเมืองหลวงของรัฐหรือภูมิภาค (Provincial) ออนตาริโอ (Ontario)Subscribe to RSS - เมืองโตรอนโต (Toronto)