มะนาวนอกฤดู

มีกิ่งพันธ์มะนาวพิจิตร1 ,มะนาวแป้นรำไพ,ไร้เมล็ด,แป้นฯลฯ มาจำหน่ายครับ

รูปภาพของ สวนมะนาวภูเขียว

มีกิ่งพันธุ์ มะนาว พันธุ์พิจิตร1 ,พันธุ์ตาฮิติ(ไร้เมล็ด)พันธุ์ แป้นรำไพ แป้นทวาย แป้นพวง แป้นฯลฯ
มีทั้งแบบกิ่งตอนและเสียบยอดบนตอมะขวิด,ตอส้มโอ,ตอมะนาวมาจำหน่ายครับ ยิงฟันยิ้ม

พิจิตร 1ต้นละ 70-80 บาทแล้วแต่จำนวนมากน้อยครับ.ซื้อเยอะราคาต่อรองได้ครับความสูงประมาณ 1ฟุต