เกษตรแบบผสมผสาน

การเดินทางของความฝัน The Jouney of Dream (3-End)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หวังว่าทุกท่านจะยังไม่เบื่อนะคะ ตอนนี้เป็นตอนจบแล้วค่ะ จริงๆ จากการที่ลองปลูกโน่นนี่ สารพัด ตอนแรกไม่ได้คิดแบบเป็นโครงสร้าง
แต่พอมานั่งพิจารณาสิ่งที่ทำ แล้วเรียบเรียงความคิดใหม่ จึงเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทำ ว่าสิ่งต่างๆ ที่ทำมาและกำลังจะทำต่อเนื่องในอนาคต
อยู่บนหลักการของการปลูกพืช 3 อย่าง คือ เพื่อประโยชน์ใน 1.ระยะสั้น 2.ระยะกลาง และ 3.ระยะยาว

การเดินทางของความฝัน The Journey of Dream (1)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

คนเราทุกคนก็มีความฝันเป็นของตนเอง ความฝันของแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าในตัวของมัน ไม่อาจเทียบได้ว่า เล็ก ใหญ่  ถูก ผิด ดี หรือไม่ดีกว่าของใครๆ เพราะ ความสุข เป้าหมายในการดำเนินชีวิต วิธีคิด มุมมอง และประสบการณ์ในชีวิตที่แต่ละคนประสบมานั้นต่างกัน

 Subscribe to RSS - เกษตรแบบผสมผสาน