หลังจากฝนตก

การเจริญเติบโต " พืชผัก "

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เมื่อเห็นการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ก็ชื่นใจ ตอนนี้ได้กินผักที่ปลูกเองบ้างแล้ว แต่บางอย่าง เช่น มะเขือ มะเขือเทศ ออกดอกแต่ไม่ติดลูกไม่รู้เป็นเพราะอะไร คิดไปคิดมาก็นึกได้ว่าพันธุ์ที่ซื้อมาปลูกปีนี้กับปีก่อนๆๆนั้นไม่ใช่พันธุ์เดียวกัน เลยคิดเสียว่าถึงไม่ได้กินก็ได้ความรู้

ผักบุ้งเก็บกินได้แล้วSubscribe to RSS - หลังจากฝนตก