สวนพอเพียง

เริ่มต้นใหม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

นานเหมือนกันที่ไม่ได้เข้ามาในบ้านสวนเพียงแห่งนี้ เพราะมีภารกิจหลายอย่าง ความคิดที่จะปลูกผักทำสวนจึงต้องพักไว้ก่อน .... วันนี้จะเริ่มต้นอีกครั้ง จึงได้ปรับพื้นที่เล็กๆ หลังบ้าน แต่ยังไม่รู้เลยครับว่าจะปลูกอะไรดี

บ้านสวนที่เวียงป่าเป้า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บังไม่ชำนาญนะคะ มือใหม่ค่ะ ที่สวนจะขุดสระน้ำ เพื่อนำมาถมทุ่งนาด้านหน้า เพื่อทำเป็นร้านค้าเพ่ม ตลอดแนวถนน ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้คุ้มค่าจริง ๆ ค่ะ รอบ ๆ สระลงต้นไม้ผล  พืชผักสวนครัว  ในสระก็เลี้ยงปลา เยอะมาก  เพาะพันธ์ปลาขายด้วยค่ะ ปลาในสระก็เปิดให้ตกเบ็ด  เพราะคงไม่มีแรงเอาปลาออก แน่ ๆ เลี้บง เป็ด ห่าน ไก่งวง  ด้วยนะคะ  ที่เห็นแนว อาคาร ยาว ๆ ด้านหนึ่งของสระเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา  ในอนาคต คิดว่า น่าจะเปิด เป็น โฮมเสตย์ ครบวงจร  ฝัน นะคะSubscribe to RSS - สวนพอเพียง