ไข่ดองเปรี้ยว

ไข่ดองน้ำหมักสับปะรด

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ขอส่งการบ้านขั้นประถมของลุงพูนก่อน แต่การบ้านนี้มาพร้อมกับความไม่กล้า...เพราะที่ทำก็เพื่อทดลอง แต่เรื่องความสะอาด คาดว่ากินได้...ไข่ดองเปรี้ยว เห็นลุงพูนทำครั้งก่อน แต่ก็ยังไม่ได้หาข้อมูลว่ากินไข่ดองเปรี้ยวเพื่อบำรุงอะไร...อย่างไร

ส่งการบ้านลุงพูน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลังจากที่ได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกบ้านสวนพอเพียง เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากการแบ่งปันจากเพื่อนๆสมาชิกมาพอสมควร และได้เริ่มทำการบ้านด้วยการฝึกหัด ทดลองปฏิบัติตามทั้งทฤษฎีและภูมิปัญญาต่างๆ

วันนี้จะขอโอกาสส่งการบ้านบ้าง เดี๋ยวจะหาว่าลุงแก่แล้ว ไม่ยอมทำการบ้าน (@เฮียตั้ม....ผมรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ รีบดักคอกันไว้ก่อน)