รูปในหลวง

ในหลวงของปวงชนชาวไทย (โครงการ "รูปที่มีทุกบ้าน" )

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  พระชนมายุ ๘๔พรรษา

....เป็นรูปที่มีกันทุกบ้าน ....

หมวดหมู่ของบล็อก: 

...จำท่อนหนึ่งของเพลงที่ติดใจ ติดหู เมื่อคืนที่นอนบ้านแม่ที่ราชบุรี เหลือบไปเห็นรูปนี้ที่ฝาผนัง  รูปนี้เห็นมาตั้งแต่เด็ก ๆ สมัยที่บ้านยังมุงหลังคาด้วยจาก แม่ก็หอบมาด้วยตลอด จนกระทั่งมาอยู่หลังนี้ คงอายุมากกว่าสามสิบปีแน่นอน สังเกตจากกรอบและสภาพรอบ ๆ แต่ก็ยังเก็บไว้ที่ฝาบ้านเสมอมา