ภาพในหลวง

อยากให้กำลังผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และผู้ที่อาสา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     ช่วงนี้น้ามืดไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยนักในบ้านสวน แต่เข้ามาทีไรก็ได้รับความรู้สึก อบอุ่นในมิตรภาพเหมือนเดิม เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ สมกับสโลแกนที่ว่า "แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง"