งานวันเกษตรภาคเหนือ

งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 มีของดีมาฝาก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     ระหว่าง วันที่ 26 พฤษจิกายน - 3 ธันวาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ขึ้น ภายใต้ปรัชญา "เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ตลอดงานมีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นไว้บริการผู้สนใจทั่วไป หลายหลัดสูตร เช่น การจัดสวนถาด บาริสต้ามือใหม่หัวใจกาแฟ เติมความรู้สู่ร้านกาแฟในฝัน มารู้จักกล้วไม้กันเถอะ ปั้นผลไม้จิ๋ว การดูแลกล้วยไม้ การขยายพันธุ์กล้วยไม้ การให้ปุ๋ยกล้วยไม้ การเพาะเห็ด การผลิตปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดและชนิดน้ำ ไบโอแก๊ช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การผลิตน้ำผึ้งให้ได้คุณภาพ ค่าลงทะเบียนฟรี ตั้งแต่ 150, 200 และ 500 บาท นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา เรื่องการปลูกข้าวอย่างไรให้เหลือเก็บ บรรยายและเสวนาโดย เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการทำนา ทั้งจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     สนใจสำรองที่นั่งได้ที่Subscribe to RSS - งานวันเกษตรภาคเหนือ