ปลาดุก พันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาน้ำจืด ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสวาย ปลาดุกบิ๊กอุย ลูกปลา ฟาร์มปลา บุญลาภฟาร์ม พันธุ์ปลา ปลาเศษฐกิจ

วันนี้....คุณทานปลาแล้วหรือยัง?

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ป.ปลานั้นหายาก ต้องลำบากออกเรือไป

ขนส่งจากแดนไกล ใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมัน

 แช่เย็นก็เสียไฟ หุงต้มใช้แก๊สทั้งนั้น

พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย

บุญลาภฟาร์ม จำหน่าย พันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม

081-3057577 ส่งทุกที่ - มีทุกพันธุ์

net-cha@hotmail.com

เชิญชมภาพตามลิงค์คะ

http://www.slide.com/r/nVZnpAls4j9gmIzjk84Pqzjm5lu64Q59Subscribe to RSS - ปลาดุก พันธุ์ปลาน้ำจืด  ปลาน้ำจืด  ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสวาย ปลาดุกบิ๊กอุย ลูกปลา ฟาร์มปลา บุญลาภฟาร์ม พันธุ์ปลา ปลาเศษฐกิจ