การดำเนินชีวิตประจำวัน

วิถีชีวิตและธรรมชาติ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านบ้านห้วยเสือจะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้างมาดูกันครับปรัชญาการดำเนินชีวิต "พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ปรัชญาการดำเนินชีวิต "พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว"


     มีโอกาสได้หยิบแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นที่เก็บรักษาไว้ยาวนานตั้งแต่สมัยทำงานประจำ  เป็นความรู้สึกที่ปลื้มปิติในทุกครั้งที่ได้อ่าน...แผ่นกระดาษแผ่นนี้เป็นแผ่นเดียวกับที่มีข้อความปรากฏในเว็บไซต์Subscribe to RSS - การดำเนินชีวิตประจำวัน