บทพระราชนิพนธ์

วันนี้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ 

   วันนี้วันอาทิตย์ ที่มีความหมายเหนืออื่นใด...เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วย ได้น้อมใจระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมมาโดยตลอด  พสกนิกรอยู่อย่างมีความสุข วันนี้จึงเป็นวันที่มีความสุขมากที่ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านได้ทบทวนสิ่งดีๆว่าจะทำอะไรได้ต่อเนื่องอย่างไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆ ให้สมกับที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยและได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารSubscribe to RSS - บทพระราชนิพนธ์