ภาพบ้านเรือนไทย จาก สวนหลวง ร.2 ไปถ่ายที่สถานที่จริง ภาพเลยไม่ค่อยสมบูรณ์ มือสมัครเล่น