จันทร์ผา

การเพาะเม็ดจันทร์ผา

ไม่แน่ใจว่าเขียนแบบไหน จันผา หรือ จันทร์ผา

จันทร์ผาต้นที่อยู่ในรูป ตอนนี้เก็บเม็ดไว้แล้ว เหลือจากเพื่อนบ้านขอไปบ้าง แจกไปบ้างแล้ว ไม่ทราบว่าท่านใดมีประสบการณ์ในการเพาะเมล็ดบ้างคะ ช่วยแนะวิธีการเพาะเมล็ดหน่อยค่ะSubscribe to RSS - จันทร์ผา