พูดมาก เสียมาก พูดน้อย เสียน้อย ไม่พูด ไม่เสีย นิ่งเสีย โพธิสัตว์

ธรรมะของหลวงปู่ทวด

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พูดมาก เสียมาก    พูดน้อย เสียน้อย    ไม่พูด ไม่เสีย    นิ่งเสีย โพธิสัตว์Subscribe to RSS - พูดมาก  เสียมาก    พูดน้อย  เสียน้อย    ไม่พูด  ไม่เสีย    นิ่งเสีย  โพธิสัตว์