อย่าเป็นทุกข์ให้โง่ ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์

พัฒนาชีวิตจากข้อคิดของท่านพุทธทาส

พัฒนาชีวิตจากข้อคิดของท่านพุทธทาส

....สมัยที่ต้อง "ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา" นั้นคนเขารู้จักหน้าตาของตัวเองดีกว่าสมัยมีกระจกเงาของเรา....

  Subscribe to RSS - อย่าเป็นทุกข์ให้โง่ ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์