น้ำหมักชีวภาพ น้ำมะพร้าว เปลือกไข่ เปลือกมะนาว

น้ำหมักเปลือกไข่ เปลือกมะนาว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

วันนี้เข้าตลาดทุ่งสง ไปซื้อหนังสือพิมพ์ เลยแวะตลาด ได้เปลือกไข่มา 1 ถัง และเปลือกมะนาวมา 1 ถุง

เปลือกไข่จากตลาดทุ่งสงSubscribe to RSS - น้ำหมักชีวภาพ น้ำมะพร้าว เปลือกไข่ เปลือกมะนาว