อร่อยมากๆๆๆ

ส่งการบ้านขนมปลา

วันนี้ได้รับพิมพ์ขนมส่งมาจากญี่ปุ่น  ได้พิมพ์ก็ทำเลยคะไม่คิดว่าสุชญาจะทำได้เพราะตอนอยู่เมืองไทยใครๆๆก็ว่าสุชญาทำไหรไม่เป็น  แต่ขนมนี้ขอยืนยันว่าทำเองคะ

เชิญชิมได้เลยคะ

 Subscribe to RSS - อร่อยมากๆๆๆ