ต้นเหลียง

ปลูกต้นเหลียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้วันแรงงานมีโปรแกรมไปปลูกต้นเหลียงที่ซื้อมาจากตรัง

ก่อนไป ป้าข้างบ้านได้นำผลไม้มาให้หน้าตาดังในภาพ ชื่อลูกอะไร.........