สุภาษิตอีสาน

มรดกอีสาน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้วันพระ...ทำบุญตักบาตรกันครับ...หรือทำทานก็ดี...เช่นกัน

     ..ทำทานผัวเมียบ่พร้อมผลบุญบ่เต็มส่วน

     ..บุญคันบ่เพียรก่อสร้างสิหลายได้จั่งใด

     ..ทำทานบ่ปรารถนาตั้งสิเอาหยังเป็นที่เพิ่งSubscribe to RSS - สุภาษิตอีสาน