เบอร์ลิน

ครั้งหนึ่ง....กรุงเบอร์ลิน..เยอรมัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

วันนี้เอาภาพเก่ามาเล่าเรื่องใหม่ละกันน่ะค่ะ เป็นภาพที่ถ่ายเก็บไว้ตอนไปเที่ยวกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันค่ะ

 

ที่แรกค่ะ พิพิธภัณฑ์นาซี ความหมายของที่นี้คือ เมื่อเราเดินไปตามทางเดินที่ล้อมรอบด้วยแท่งปูน หรือประติมากรรมเหล่านี้ เราจะไม่รู้ถึงความสูงตำ่ของแท่งนี้ และนี้คือการสื่อว่านาซี ได้ก่อตัวขึ้นโดยเราไม่รู้ตัว

    

 Subscribe to RSS - เบอร์ลิน