พืชร่วมยาง

วนเกษตรในสวนยาง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต้นเหลียงอายุ 3 เดือนที่ปลูกไว้ในร่องยางมีอาการใบเหลือง

มีจุดตามใบไม่รู้เป็นอะไร ใช่เป็นโรคหรือเปล่า??

  Subscribe to RSS - พืชร่วมยาง