การตอน

ตอนเสาวรส

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ตอนเสาวรส


     แม้ว่าบ้านจะอยู่ในเขตเมือง ที่พื้นที่การปลูกจำกัดมาก แต่ด้วยความที่ชอบใจคุณค่าผลเสาวรส เมื่อสามปีก่อนจึงตัดสินใจเอาเมล็ดเพาะ ปัจจุบันต้นโต สองต้น แต่ละต้นเส้นผ่าศูนย์กลางนิ้วถึงนิ้วเศษ เถาเสาวรสเลื้อยพันต้นมะม่วงและต้นมะเฟือง สุดท้ายต้องตัดริดลงจนแทบเรียกได้ว่าเหลือแต่ตอ แตกยอดออกมาเรื่อย ๆ (ไม่ยอมขุดทิ้งยังหวังว่าสักวันจะพอได้ประโยชน์บ้าง)

บันทึกนี้-แด่การครบรอบหนึ่งปีที่บ้านสวนพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บันทึกนี้-แด่ Tui  (ในโอกาส Tui ครบรอบหนึ่งปีที่บ้านสวนพอเพียง 5 ส.ค. 2554)Subscribe to RSS - การตอน