ต้นบุก

บุก...บุก...บุก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สิงหาคม 2554

เมื่อ "บุก" กำลัง จะ "บุก" บ้าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้เดินสำรวจบริเวณสวนหลังบ้าน หลังจากที่ฝนพ้นผ่าน หลังจากที่ได้การบ้านเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นมาเพียบ ปรากฏว่า เดินแทบไม่ได้ ผ่านไปไม่ถึงเดือน หญ้าสูงท่วมหัว กำลังจะกลายเป็นบ้านผีสิงอีกรอบ

เมื่อแหวกพงหญ้าเข้าไปก็พบแต่ ต้นนี้..ป้าหน่อยบอกว่าเป็นขมิ้นขาว ขึ้นกระจัดกะจายอยู่เต็มป่า...... Subscribe to RSS - ต้นบุก